ADLAR VƏ SOYADLAR ÜZRƏ XÜSUSİ KOMİSSİYA
SƏDR
 
Mahmud Kərimov akademik, AMEA-nın prezidenti
   
SƏDR MÜAVİNİ
 
Ağamusa Axundov akademik, AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi
   
KATİB
 
Gülarə Əmirova fil.e.n., AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin elmi katibi
   
ÜZVLƏR
   
Fatma Abdullazadə f.-r.e.d., Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
   
Budaq Budaqov akademik, AMEA Coğrafiya İnstitutunun direktoru
   
Teymur Bünyadov akademik, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri
   
Rasim Əfəndiyev akademik, AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru
   
Bəkir Nəbiyev akademik, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru
   
Nailə Vəlixanlı akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti
   
Rasim Əliquliyev müxbir üzv, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru
   
Nizami Cəfərov müxbir üzv, Atatürk Mərkəzinin müdiri
   
Tofiq Nağıyev müxbir üzv, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri
   
Qara Məşədiyev fil.e.d., AMEA Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri
   
Ataxan Paşayev t.e.d., AR Milli Arxiv İdarəsinin rəisi
   
Yusif Seyidov fil.e.d., Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 21
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.

II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.
Yeni lüğətlər
  • Rusca-azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti
  • Soyuq silahın kriminalistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü
  • İzahlı tarix terminləri lüğəti