Movzu: “İzahlı terminlər lüğəti”nin birinci cildində 2.500 yeni termin toplanıb
Dek 21, 2015 | 10:11

Yusif Sadiyev
Okt 26, 2016 | 10:06

Salam. terminləri haradan və necə əldə etmək olar?

admin
Okt 26, 2016 | 10:07

Salam. yeni terminlər sistemdə yerləşdiriləcək.

Şərh yaz

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.