“Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti”
“Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti”

Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2007, 144 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitabda antonimlər – mənaca b...

“Azərbaycanca-ingiliscə lüğət”
“Azərbaycanca-ingiliscə lüğət”

Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2005, 896 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu lüğətə təxminən 55000 söz, s&ou...

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, 4-cü cild
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, 4-cü cild

Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2006, 712 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Azərbaycan dilinin izahlı l&uum...

“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, 3-cü cild
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”, 3-cü cild

Bakı, "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2006, 672 səh.

“Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti...

Cəm : 7
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.