Azərbaycanca: aircrack-ng
İzahı:

802.11 standartlı simsiz lokal şəbəkələri üçün detektor, paket dinləyicisi, WEP və WPA/WPA2-PSK analiz alətlərindən ibarət olan şəbəkə proqram təminatı paketi.

English: aircrack-ng

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.