Azərbaycanca: aktiv
İzahı:

Təşkilat üçün dəyəri olan və buna görə də mühafizəsi tələb olunan hər hansı bir şeydir. İlkin aktivlər (biznes prosesləri və informasiya) və köməkçi aktivlər (texniki təminat, proqram təminatı, şəbəkə, personal və s.) fərqləndirilə bilər.

English: asset

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.