Azərbaycanca: açarın məsafədən avtomatik dəyişdirilməsi
İzahı:

Qəbuledici terminalın operatoru tərəfindən xüsusi əməliyyatlar edilmədən məsafədəki kriptoqrafik avadanlıqda açarın elektron şəkildə dəyişdirilməsi proseduru.

English: automatic remote rekeying

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.