Azərbaycanca: biometriya
İzahı:

Şəxsin həqiqiliyini avtomatik yoxlamaq üçün barmaq izi, gözün qüzehli qişası, səs və s. kimi fərdi xarakteristikaları əks etdirən spesifik atributların istifadəsi ilə bağlı olan identifikasiya texnologiyaları.

English: biometrics

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.