Azərbaycanca: 2003-cü il elektrik kәsintisi
İzahı:

Şimali Amerika tarixində ən böyük elektrik kəsilməsi 14 avqust 2003-cü ildə ABŞ-ın şimal-şərq vә Böyük Göl ərazilәrində, Kanadanın Ontario әyalәtində baş vermişdi. 2003-cü il elektrik kәsintisi baş ofisi Ohayo ştatının Akron şәhәrindә olan FirstEnergy korporasiyasının işlәtdiyi qurğularda başlamışdı.

English: blackout of 2003

Mənbə:

Y.N. İmamverdiyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti”. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 160 səh.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.