Azərbaycanca: abaksial
İzahı:

linzanın optik oxundan müəyyən uzaqlıqda yerləşən paralel işıq şüası.

English: abaxial

Mənbə:

Q. Məhərrəmli. “Kino, televiziya, radio terminləri” izahlı lüğəti. Azərbaycan Milli Enslklopediyası, Nəşriyyat-poliqrafiya Birliyi, Bakı 2002

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.