Azərbaycanca: blok filtrləmə
İzahı:

Əslində bu  filtrləmə metodu deyil termindir. O, tekstur formalı (xarici əlamətinə uyğun) obyektlərdə böyük "bloklu" piksellərin ortaya çıxdığını  təsvir edir.

Русский: блочная фильтрация
English: blocky filtering
Explanation:

In fact it is not a method of filtration, and the term. He describes the emergence of large "block" pixels on textured objects.


Mənbə:

S.H. Abdullayev, S.E. Abasova “İnformasiya texnologiyaları üzrə ən müasir terminlər”. Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 48 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.