Azərbaycanca: A-B kabeli
İzahı:

bir ucu (A) yoğun, o biri ucu (B) küncləri dairəvi olan nisbətən böyük kvadrat şəklində olan USB kabeli. Bu kabelin A ucu, adətən, kompüterə və ya USB-qovşağına qoşulur. B ucu periferiya qurğusuna, məsələn, printerə və ya skanerə bağlanır. Bax: USB.

Русский: A-B кабель
English: A-B cable
Türkçe: A-B kablo

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.