Azərbaycanca: A4
İzahı:

Çap vərəqinin standart ölçüsü: 210 x 297 mm (8¼ x 11¾ düym). ABŞ-da çap kağızı 8½ ´ 11 düym ölçüsündədir. ISO standartına görə ölçüsü 840 ´ 1189 mm olan və əsas kimi götürülən kağız vərəqinin (A0) sahəsi 1 m2-dir. Qalan ölçülər vərəqi qısa tərəf  boyunca iki bərabər hissəyə bölməklə alınır. Başqa sözlə, hər növbəti formatlı vərəqin sahəsi əvvəlkindən iki dəfə kiçik olur. Beləliklə, A4 vərəqinin sahəsi m2-dir. Bax: paper sizes (iso). 


Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.