Azərbaycanca: AAT orta erişmə müddəti
İzahı:

disklər üçün: başcığın verilmiş cığıra yerləşdirilməsi və oradan verilənlərin oxunması, yaxud yazılması üçün sərf olunan orta zaman. Millisaniyə ilə ölçülür.

Bax: access time.

Русский: AAT среднее время доступа
English: AAT Average Access Time
Türkçe: AAT ortalama erişim süresi

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.