Azərbaycanca: AAVE Afrikalı Amerikalıların ingiliscəsi
İzahı:

ABŞ-da Afrikalı-Amerikalı toplumun böyük qisminin danışdığı dilin adı. İntertaktiv yazışmalarda istifadə olunan bu dil Ebonics kimi də adlandırılır. AAVE dili ilk dəfə XVI – XVII yüzildə meydana cıxıb. Afrikadan Amerikaya gətirilən qaradərili kölələr ilə ünsiyyət qurmaq üçün yaradılmış bu dil 1996-cı ildə təkrar populyar olmuşdur. 

Русский: AAVE просторечный английский язык афроамериканцев
English: AAVE African American Vernacular English
Türkçe: AAVE Afrikalı Amerikan İngilizcesi

Mənbə:

İsmayıl Calallı. “İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti”. “Bakı” nəşriyyatı, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı 2017, səh. 996.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.