Azərbaycanca: abituriyent
İzahı:

[lat. abituriens (abiturientis)]

1. Bir çox ölkələrdə orta məktəbi bitirən şəxs;

2. Təhsil almaq məqsədi ilə ali və ya orta ixtisas məktəbinə daxil olmaq istəyən şəxs.

Русский: абитуриент

Mənbə:

R. Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Бakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.