Azərbaycanca: abstrakt
İzahı:

[lat. abstractio – pozulmaq, mücərrədləşmə]

1. Mücərrədlik;

2. Roma filosofu Boesi (480-524 illər) tərəfindən elmi leksikona daxil edilmiş və Aristotelin işlətdiyi yunan termininin tərcüməsi olan anlayış;

3. Konkret varlıqla əlaqəsi olmayan; mücərrəd (konkretin əksi). Məsələn, abstrakt anlayış, abstrakt mühakimə. Abstraktlaşdırmaq – mücərrədləşdirmək, mücərrəd məfhumlar yaratmaq; məntiqi olaraq konkret, ayrı-ayrı əşyadan ümumi məfhumlara və inkişaf qanunlarına keçmək: bir şeyi onun ikinci dərəcəli əlamətlərindən sərf-nəzər edərək tədqiq etmək.


Mənbə:

R. Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Бakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.