Azərbaycanca: abzas
İzahı:

[alm. absatz – sətirbaşı]

1. Sətirbaşlanğıcı;

2. Mətnin bir sətirbaşından digər sətirbaşına qədər olan hissəsi;

3. Çap və ya əlyazması mətnlərində sətir başında verilən ara, sətirbaşı;

4. Mətnin iki sətirbaşı arasındakı məzmunca bağlı hissəsi;

5. Mətnin hər hansı bir hissəsinin əvvəlində boş yer (sətirbaşı);

6. Mətnin sətirbaşı ilə ayrılmış, məna baxımından nisbətən tamamlanmış hissəsi.


Mənbə:

R. Əliquliyev, S. Şükürlü, S. Kazımova. “Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər”. Бakı, “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009, 201 s.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.