Azərbaycanca: açar söz
İzahı:

1. İnformasiya axtarışı məqsədilə müəyyən sənədin (sənədlərin) məzmununu ifadə edən söz və ya söz birləşməsi;

2. Proqramlaşdırma dilinin qaydaları əsasında mənası müəyyən edilən və proqram sətirlərinin başa düşülməsi üçün translyator və ya insan tərəfindən istifadə edilən identifikator.


Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.