Azərbaycanca: affidevit
İzahı:

TV stansiyası tərəfındən reklam məlumatı, yaxud proqramın efirə verilmə vaxtının hüquqi cəhətdən təsdiq olunması. Adətən, radio və TV stansiyalarının bu rəsmi razılığı həmin qurumların reklam agentlikləri ilə əməkdaşlığına müəyyən sistemlilik gətirir.

English: affidavit

Mənbə:

Q. Məhərrəmli. “Kino, televiziya, radio terminləri” izahlı lüğəti. Azərbaycan Milli Enslklopediyası, Nəşriyyat-poliqrafiya Birliyi, Bakı 2002

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.