aktiv təhdid

Verilənlərin emalı sisteminin vəziyyətinə bilərəkdən hər hansı icazəsiz dəyişiklik etmək təhlükəsi.

Ətraflı...
Amerika Milli Standartlar İnstitutu

 Sənaye dairələrinin maliyyələşdirdiyi bu təşkilat 1918-ci ildə ABŞ-da yaradılmışdır, məqsədi milli sənaye standartlarının yaradılması və onların ISO standartları ilə uzlaşdırılmasıdır. 

Ətraflı...
analitik hücum

Analitik metodlardan istifadə etməklə açarı tapmaq və ya kodu sındırmaq cəhdi.   

Ətraflı...
anticam

Məqsədyönlü maneələr yaradılması cəhdlərinə baxmayaraq, ötürülən informasiyanın qəbul edilməsini təmin edən tədbirlər.

Ətraflı...
antispufinq

Filtrasiya və bloklamanın xüsusi halı. Bu mexanizm əsasən interfeyslərdə və məntiqi baxımdan mümkün olmayan istiqamətlərdə meydana çıxan paketləri bloklamaqla saxta və ya saxtalaşdırılmış IP ünvanların fəaliyyətinin qarşısını alır.

Ətraflı...
antivirus proqramı

 Zərərli proqramları aşkarlamaq və mümkün olduqca lazımi tədbirlər görmək üçün nəzərdə tutulan proqram təminatı.   

Ətraflı...
aqreqasiya

Nisbətən az mәlumat verən informasiyanın toplanması və korrelyasiyası yolu ilə mühüm informasiyanın əldə edilməsi.

Ətraflı...
arxa qapı

Təhlükəsizlik mexanizmlərini aldatmaq üçün istifadə edilən avtorizə olunmamış gizli proqram və ya aparat təminatı. 

Ətraflı...
arxiv faylı

Təhlükəsizlik və ya hər hansı başqa məqsədlərlə sonradan araşdırmaq və ya yoxlamaq üçün saxlanılan fayl.   

Ətraflı...
asimmetrik açarlar

Şifrləmə və deşifrləmə, rəqəmsal imzanın yaradılması və yoxlanılması kimi əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə edilən əlaqəli iki açar (açıq açar və gizli açar).

Ətraflı...
Cəm : 82
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.