tərs əyik cizgi, sola əyik cizgi

” simvolu. ASCII kodu 92-dir. Adətən, bu simvolun klavişi <Enter> klavişinin yanında yerləşir. Bəzi əməliyyat sistemlərində altkataloqların adlarının ayırıcısı (separator) kimi istifadə olunur. Tut: slash, forward slash.

Ətraflı...
UNICODE

bütün milli əlifbaların simvollarını kodlaşdırmaq üçün ISO 10646 standartı. Bu kodda hər bir simvolu göstərmək üçün 16-bitlik (2-baytlıq) bənzərsiz kombinasiyadan istifadə olunur. Standartları təsdiq edilməsi ilə Unicode konsorsiumu məşğul olu

Ətraflı...
verilənlər

latın dilindəki “datum” sözünün cəm şəkli; informasiya elementi. Praktikada “data” ismi həm cəmdə, həm də təkdə ola bilər.

Verilənlər” anlayışı “informasiya” anlayışı ilə sıx bağlıdır. Verilənlər, informasiya almaq üçün “xammaldır&rdq

Ətraflı...
verilənlərin toplanması

verilənlərin, adətən, öz sistemindən kənardakı mənbədən alınması prosesi. Proseslərin idarəolunmasında və rabitə sistemlərində olduğu kimi, elektron oxuma yolu ilə, yaxud tranzaksiyaların operativ emalındakı kimi, terminaldan daxiledilmə yolu ilə, ya da verilənlər bazalarının paket emalında olduğu kimi, hər hansı maqnit daşıyıcısından istifadə etmək yolu ilə gerçəkləşdirilə bilər.

Ətraflı...
Xjack

çox zaman portativ (dizüstü) kompüterlərdə rast gəlinən telefon tipli yuvanın qeyd olunmuş ticarət markası. Bəzən bu termin bütövlükdə baş hərflərlə yazılır: XJACK. PC Card kartında yerləşdirilən Xjack yuvası ki&c

Ətraflı...
“qızçiçəyi zənciri”, şleyf qoşulması

kompüterə bir neçə qurğunun ardıcıl qoşulması üsulu. “Qızçiçəyi zənciri” aşağıdakı kimi gerçəkləşdirilir: birinci qurğu kompüterə qoşulur, ikinci qurğu birinciyə, üçüncü qurğu ikinciyə qoşulur və s., sonun

Ətraflı...
“tort qabı”

CD və DVD diskləri qablaşdırmaq üçün dairəvi plastik qutuya zarafatla verilən ad.

Ətraflı...
Cəm : 68
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Maddə 21. Dövlət dili
I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir.
II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.